ע''ש מוהר''ן מברסלב זיע''א
ישיבה וכולל
מפעל להפצת תורה ויהדות בקרב רחוקים

 

 

 

 


.בנין הישיבה, בקרבת הכותל, בעיר העתיקה

ברוכים
הבאים
לנחמת ציון

 

Click here to go to the
English Website.


 

 .מכתב מראש הישיבה, הרב אליעזר ברלנד, שליט''א

:ישראל

רחוב חברון 32,

(מעלה חלדיה)

העיר העתיקה, ירושלים,

ת.ד. 57251, מיקוד 9157102

טל`: 2885 628 02

פקס: 2883 628 02 

כולל אברכים

ישיבה ופנימיה לבחורים

תלמוד תורה

גאולת בתים בעיר העתיקה

קרן להפצת ספרים

פעילות חוץ לקירוב רחוקים

 

U.S.A. Office:

551 East 3rd Street,

Brooklyn, 

New York, 11218,

U.S. Tax Exempt No.

13-2983832.

 


לתרומות בשיקים נא לרשום לפקודת ברסלב חינוך וחסד לכתובת הרשומה
למוסד קיים אישור תרומות לפי סע' 46 לפקודת מס הכנסה


 

Copyright 2001 ,מוסדות ברסלב, ישיבת שובו בנים

.כל הזכויות שמורות